ขั้นตอนการจัด หรือ รีไฟแนนซ์

หมายเหตุ กระบวนการการปิดบัญชีไฟแนนซ์เดิมจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าติดไฟแนนซ์ไหน กรณีที่ลูกค้ามีเล่มทะเบียรรถยนต์แล้วกระบวนการจะสิ้นสุดไม่เกิน 5 วันทำการหลังจากเก็บเอกสาร และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ ตามกระบวนการพิจารณาของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบุคคลธรรมดา

1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
3. สลิปเงินเดือน

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

1.หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
2.ภพ.20
3.สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/เจ้าของกิจการ

ติดต่อสอบถามทุกปัญหา ฟรี!!! ได้ที่
086-322-5846 (คุณอาร์ต)
086-355-0326 (น้องอุ๋ม)
Call Center 02-276-2328
หรือ Click สมัครออนไลน์ เข้ามาได้เลยค่ะ