ขั้นตอนการจัด หรือ รีไฟแนนซ์
 
 
 
หมายเหตุ กระบวนการการปิดบัญชีไฟแนนซ์เดิมจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าติดไฟแนนซ์ไหน กรณีที่ลูกค้ามีเล่มทะเบียรรถยนต์แล้วกระบวนการจะสิ้นสุดไม่เกิน 5 วันทำการหลังจากเก็บเอกสาร และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ ตามกระบวนการพิจารณาของธนาคาร
เอกสารประกอบการสมัคร
 
 

 

322/1 ซ.อินทามระ 47 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 l โทร : 02-276-2328 l แฟกซ์ : 02-276-2329 l อีเมลล์ : carchillchill@hotmail.com